2012.06.11

FILLMORE TRIP CAFE 4th ANNIVERSARY PARTY!

 fillmore4anniversary-02.jpg

fillmore4anniversary-03.jpg fillmore4anniversary-04.jpg

fillmore4anniversary-05.jpg fillmore4anniversary-06.jpg

fillmore4anniversary-07.jpg fillmore4anniversary-08.jpg

fillmore4anniversary-09.jpg fillmore4anniversary-10.jpg

fillmore4anniversary-12.jpg fillmore4anniversary-13.jpg

fillmore4anniversary-14.jpg fillmore4anniversary-15.jpg

fillmore4anniversary-16.jpg fillmore4anniversary-17.jpg

fillmore4anniversary-18.jpg fillmore4anniversary-19.jpg

fillmore4anniversary-21.jpg fillmore4anniversary-22.jpg

fillmore4anniversary-23.jpg fillmore4anniversary-24.jpg

fillmore4anniversary-25.jpg fillmore4anniversary-26.jpg

fillmore4anniversary-27.jpg fillmore4anniversary-28.jpg

fillmore4anniversary-29.jpg fillmore4anniversary-30.jpg

fillmore4anniversary-31.jpg fillmore4anniversary-32.jpg

fillmore4anniversary-33.jpg fillmore4anniversary-34.jpg

fillmore4anniversary-35.jpg fillmore4anniversary-36.jpg

fillmore4anniversary-37.jpg fillmore4anniversary-38.jpg

fillmore4anniversary-39.jpg fillmore4anniversary-40.jpg

fillmore4anniversary-41.jpg fillmore4anniversary-42.jpg

fillmore4anniversary-43.jpg fillmore4anniversary-44.jpg

fillmore4anniversary-45.jpg fillmore4anniversary-46.jpg

fillmore4anniversary-47.jpg fillmore4anniversary-48.jpg

fillmore4anniversary-49.jpg fillmore4anniversary-50.jpg

fillmore4anniversary-51.jpg fillmore4anniversary-52.jpg
Facebook、Twitter、Mixi等でも色々な方々が写真をアップしてますねぇ~。。
そんなこんなで!4周年オメデトウゴザイマス。。